April 2015 - Seanfhocal an lae - Irish Proverb A Day

In amanna, bíonn foghlaimeoirí in amhras faoi sheanfhocail. Nach clichéanna iad? a déarfaidh siad. Cad chuige a mbeinn ag iarraidh clichéanna a fhoghlaim? Bhal, ar an chéad dul síos, bíonn cuid acu galánta. Tá eagna chinn agus fírinne iontu. Léiríonn siad meon an phobail a chruthaigh an Ghaeilge thar na glúnta. Is féidir leis an fhoghlaimeoir a lán focal úsáideach agus a lán struchtúr gramadaí a fhoghlaim uathu. Bain triail as na seanfhocail seo. Deirtear nach milleann dea-fhocal fiacail, agus is dea-fhocail iad na seanfhocail! Is féidir leat na closáin a íoslódáil chuig do ríomhaire pearsanta, iPod nó guthán póca agus cleachtadh a dhéanamh as líne.
Sometime learners are suspicious of proverbs. Aren’t they clichés, they say. Why would I want to learn clichés? Well, firstly, some of them are beautiful. They contain wisdom and truth. They reveal the mind-set of the people who created the Irish language over the generations. The learner can acquire a lot of useful words and grammatical structures from them. Give these proverbs a try. They say that a good word won’t rot your teeth, and these proverbs are good words! You can download the audio to your PC, iPod or mobile phone so you can practice offline.
Learn Irish with Talk Irish, 117a Ormeau Road, Belfast, BT7 1SH, N Ireland
© Copyright 2019 TalkIrish.com  -  Privacy Policy  -  About Us  -  Jobs  -  News  -  Links