• Ainmnítear talkirish.com do dhuais eile - another award nomination!

   

  ***English below ***

  Tá Michelle Gallen, bunaitheoir talkirish.com curtha ar an ghearrliosta mar Laoch-Nuálaí sna Duaiseanna Foghlaim Gan Teorainn.  

  Rinne beagnach 200 ainmniú poiblí, agus d'aontaigh foireann moltóirí ar ghearrliosta de laoch-nuálaithe agus de laoch-nuálaíochtaí.

  Anois, ní mór don phobal vótáil ar son an Laoch-Nuálaí is rogha leo. Mar sin de, ag cuimhneamh ar an dóigh iontach ar fhreagraigh sibh an ghairm i nDuaiseanna an Laoich Dhigitigh, a ghnóthaigh £5,000 do talkirish.com, táimid ag iarraidh oraibh cuidiú linn arís!

  Is féidir vótáil ar son talkirish.com ó ghuthán póca. Ní gá duit ach GALLEN a théacsáil chuig +44 7950 080 667.

  Ní féidir vótáil dúinn ach aon uair amháin, ach is fiú dhá vóta an t-aon vóta amháin má tá sé ag teacht ó dhuine taobh amuigh den Ríocht Aontaithe - nach breá an rud é sin! 

  Más amhlaidh go bhfuil sibh ag vótáil ó áit atá taobh amuigh den Ríocht Aontaithe, is féidir úsáid a bhaint as Skype le vótáil - rud a choinneoidh an costas breá íseal! 

  Le bhur dtoil, a chairde, bígí ag vótáil dúinn a luaithe agus is féidir, mar is ar an 4ú Eanáir a dhruideann an vótáil. Agus coinnigí bhur méara crosta ar a chéile!


  Another award nomination for talkirish.com

  Michelle Gallen, Founder of talkirish.com has been shortlisted as a Hero Innovator in the Learning Without Frontiers Awards.

  Nearly 200 public nominations were made, and a team of judges agreed upon a short list of hero innovators and innovations.

  The public must now vote for their Hero innovator. So following your fantastic response for the Digital Hero Award, which raised £5,000 for talkirish.com, we're once again we're asking for your help!

  You can vote for talkirish.com from your mobile phone. Simply text GALLEN to +44 7950 080 667.

  You can only vote for us once, but it's good to know that if you're voting from outside the UK, your vote will count twice!

  If you're voting from outside the UK, you can vote via Skype - this should keep the costs down!

  Please please vote for us as soon as you can as voting closes on January 4th. And keep your fingers crossed!

   


  Posted Dec 22 2010
Learn Irish with Talk Irish, 117a Ormeau Road, Belfast, BT7 1SH, N Ireland
© Copyright 2019 TalkIrish.com  -  Privacy Policy  -  About Us  -  Jobs  -  News  -  Links