"Our daily bread..."

Latest post Wed, Nov 2 2011 23:07 by Daveat168. 2 replies.
 • Thu, Sep 29 2011 19:27

  • tc0081
  • Top 25 Contributor
   Male
  • Joined on Sun, Mar 15 2009
  • Posts 59
  • Points 1,325

  "Our daily bread..."

  Seen on a wall at the Sagrada Famiglia in Barcelona  (along with 50 other languages) ...

  ár náran laethúil a tabh duinn inniú  ....

  tabh ???? cf tabhairt

  can't find it in my dictionary

  go raibh maith agaibh

   

   

   

   

  • Post Points: 37
 • Sat, Oct 8 2011 21:39 In reply to

  • BridMhor
  • Top 25 Contributor
  • Joined on Fri, Mar 20 2009
  • Posts 37
  • Points 276

  Re: "Our daily bread..."

   

  Ár n-áran laethúil tabhair dúinn

  Give us our daily bread

   

  tabh- either a missspelling or a dialectical spelling

   

   

  • Post Points: 5
 • Wed, Nov 2 2011 23:07 In reply to

  • Daveat168
  • Top 500 Contributor
  • Joined on Mon, May 24 2010
  • Posts 2
  • Points 10

  Re: "Our daily bread..."

  From my work re-typesetting old books: 

  <an Teagasg Críosdaiḋe>  From An t-Aṫair Peadar ua Laoġaire:

  <http://www.box.net/shared/c4sj88r8zq9dpru3tb3n>

  Na Paidreaċa Miona.

  I n-Ainim an Aṫar, agus an Ṁic, agus an Spioraid
  Naoiṁ. Amen.

  Ár n-Aṫair atá ar Neaṁ, go naoṁuíġṫear t'ainim;
  go dtagaiḋ do ríġeaċt; go ndéantar do ṫoil ar
  an dtalaṁ mar a déantar ar neaṁ.  Ár n-arán
  laeṫeaṁail taḃair dúinn indiu; maiṫ ḋúinn ár
  gcionta mar ṁaiṫimídne do ċáċ a ċiontuíġean i n-ár
  n-aġaiḋ; agus ná leig sinn i gcaiṫiḃ, aċt saor sinn ó
  olc. Amen.

  Go mbeanuiġṫear duit, a Ṁuire, lán de ġrástaiḃ.
  Tá an tiġearna ad ḟoċair.  Is beanuiġṫe ṫu idir
  ṁnáiḃ, agus is beanuiġṫe toraḋ do ḃroinne, íosa.

  A Naoṁ Ṁuire, a Ṁáṫair Dé, guiḋ orainne na
  deacaig, anois agus ar uair ár mbáir!  Amen.

   

  Loads of typos, not proofed yet.

   

  Le meas Deghebh.

  • Post Points: 5
Page 1 of 1 (3 items) | RSS
Learn Irish with Talk Irish, 117a Ormeau Road, Belfast, BT7 1SH, N Ireland
© Copyright 2018 TalkIrish.com  -  Privacy Policy  -  About Us  -  Jobs  -  News  -  Links